آدرس:
تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار شهید فرحزادی، خیابان حافظی، پلاک 7، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور
کد پستی: 1981619573 صندوق پستی: 19395-4741
تلفن:
گروه تحقیقات تغذیه ای: 22357486
نمابر:
فاکس: 22097419
موبایل:
آزمایشگاه پژوهشهای تغذیه‌ای: 22376471
ارسال ایمیل
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق انستیتو تحقیقات تغذیه کل کشور می باشد