فرم و پرسشنامه

فرم و پرسشنامه (3)

  • یادآمد بیست و چهار ساعته خوراک

 

 

  • فرم های نمونه برداری الف، ب ، ج

 

بارگیری فرم ها

 

  • پرسشنامه دریافت غذایی 24 ساعت گذشته کودکان دو تا پنچ سال

استفاده از این پرسشنامه برای کارهای تحقیقاتی با ذکر منبع زیر بلامانع است: برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه، دفتر بهبود تغذیه، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، یونیسف، تهران، ایران- 1399

National Food and Nutrition surveillance system, Nutrition office, Nutrition and Food Technology Research Institute, UNICEF, Tehran, Iran, 2020

بارگیری فرم

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق انستیتو تحقیقات تغذیه کل کشور می باشد